Sağlık Hakkı Nedir

24
Sağlık Hakkı Nedir

Sağlık nedir? Sağlık, bireyler de hastalık, sakatlık gibi durumların bulunmaması, ruhsal ve psikolojik olarak tam bir iyilik halidir. Hastalık nedir? Organizmanın vücut işlevleri ve işleyişinde oluşan bozukluklar, anormal durum değişikliğidir. Bir bakteri, virüsün neden olabileceği gibi hücrelerin kendisinde oluşan anormallikler de hastalık durumunu ortaya çıkarabilir.

Sağlıkta Elektronik

Sağlık Hakkının Tanımı

1948 yılında kabul edilmiş olan ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde sağlık hakkı tanımına yaşama hakkı ile birlikte yer verilmiştir. Orada verilen tanıma göre; Her bireyin, kendisi ve ailesi için refah ve sağlığı için; beslenme, barınma, konut edinme ve tıbbi bakım alma hakkı vardır. Anne ve çocukların özel bakım görme hakları ve yardım alabilme hakları vardır. Tüm çocukların nasıl doğduğuna bakılmaksızın bu haklara sahip olma hakları vardır. Sağlık hakkı sadece sağlıklı olmaya sahip olmak değildir. Sağlık hakkı, hükümetin ve politikalarının herkesin her şekilde yaralanabileceği sağlık haklarına ulaşabilmede yapılan plan ve eylemlerin yürürlüğe konması ile gerçekleştirilir.

Sağlık Hakkı

Sağlık hakkı, aynı zamanda mümkün olabilecek en iyi koşullarda sağlık imkanlarına ulaşabilme hakkıdır. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi bu kapsamda güzel düzenlemelerde bulunmuş ve maddeler yayınlamışlardır. Aynı zamanda sadece sağlıklı olmayla ilgili değil, yeterli ve temiz suya ulaşabilme, kanalizasyon temizliği ve sanitasyon, sağlıklı ortam ve çevre şartlarını oluşturma, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi bir çok şeye ulaşabilme ve yararlanma hakkı olarak görülmektedir.

Sağlık imkanları ve sistemleri herkesin ulaşabileceği, yoksul-zengin demeden tüm insanlara ayrımcılık yapılmadan ulaşabileceği olanakları sağlamak gerekir. Sosyal ve kültürel olarak farklılıklar göz önüne alınarak herkesin sağlık hakkı ile ilgili sistem ve imkanları ona göre ayarlanmalıdır. Sağlıkla ilgili tüm sistemler planlanırken eşitlik göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bunlar sağlık hakkından ileri gelmektedir.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.