Sanayi Mühendisliği Nedir

3531
Sanayi Mühendisliği Nedir

Sanayi mühendisliği ülkemizde endüstri mühendisliği olarak da bilinmektedir. Endüstri mühendisliği ise sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, plan ve program ile yürütülmesi, hesaplanması ve bir arada koordineli bir şekilde idame ettirilmesini ifade etmektedir. Bu sayılan faaliyetleri yürüten kişilere ise endüstri mühendisi unvanı verilmektedir. Endüstri mühendislerinin temel amacı sanayi ve hizmet alanlarında kalite standartları oluşturmak, bunları incelemek ve geliştirmektir.

Dolayısıyla bu kişiler daha az maliyetli, daha pratik, daha az yorucu, daha işlevsel, daha karlı işlerin oluşturulabilmesi için çaba göstermektedirler. Endüstri mühendisleri aldıkları mantıksal ve matematik eğitimleri sosyal bilgilerin de desteğini alarak geniş bir perspektifte yoğurmuş, nitelikli kişiler olarak sanayimizi geliştirmişlerdir. Bu alanda unutulmaması gereken en önemli faktör insandır. Dolayısıyla sadece makine ve cihazların çalışmasından değil, bu alandaki bütün insanların faaliyetlerinden de sorumludurlar.

Sanayi Mühendisliği

Sanayi İle Endüstri Arasında Fark Var mıdır?

Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayırdır. İşlevsellik bakımından iki kavram da ürünlerin makinalar yardımıyla işlenmesi ve tüketime veya tüketim amacıyla kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Ancak bazı ciddi farklar olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Örneğin endüstri daha çok bitkisel ürünlerin işlenmesini, bunun sonucunda da yeme – içme sektörüne katkıyı ifade etmektedir.

Bununla beraber sağlık alanında da kullanılan bazı ilaçların üretimi de endüstri kapsamındadır. Mamafih Sanayi ise daha çok metalik veya plastik hammaddelerin işlenmesini ifade etmektedir ve makine veya kullanılan her türlü araç-gerecin üretimini ifade etmektedir. Dolayısıyla iki kavram birebir aynı şeyi ifade etmemektedir.

Sanayi Ülkemizde Önemli Midir?

Sanayi hem ülkemizde hem de dünyada çok önemli bir paya sahiptir. Ülkelerin gelişmişlikleri teknolojiye ve buna paralel olarak sanayi dayandırılmaktadır. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi modern dünya kavramının doğmasına ve sanayileşmiş ülkelerin hızla zenginleşmesine ortam hazırlamıştır. James Watson’un üretmiş olduğu buharlı makina bu konuda devrim niteliği taşımaktadır. Ne yazık ki bu süreç beraberinde hammadde ihtiyacını ve buna paralel sömürgeciliği de yayacaktır.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.