Yol İnşaatı Nedir

1594
Yol İnşaatı Nedir

Günümüzde ulaşım anlamında kara yolları büyük bir rol üstlenmektedir. Türkiye’de ise bu yolların önemi daha da büyüktür. Çünkü ülkemizde en çok kullanılan ulaşım türü kara yollarıyla yapılan ulaşım biçimidir. İngilizcedeki anlamı road building ya da road construction olan yol inşaatı da bu yolların yapım aşamalarını kapsayan bir olaylar zinciri olarak bilinir.

Yol Nedir?

Bir noktadan başka bir noktaya insan, hayvan, eşya gibi vb. şeyleri bir araç ile ulaştırmak amacı ile yapılmış güzergahlara yol denir. Ulaştırma şekillerine göre yollar 4 grupta toplanabilir;

 1.  Kara Yolu
  • Toprak yol
  • Stabilize yol
  • Asfalt yol
  • Beton yol
 2.  Demir Yolu
 3. Deniz Yolu
 4.  Hava Yolu olarak sınıflandırılır

Yolun Tarihçesi

Tarihteki ilk önemli yollara M.Ö. 3500’lü yıllarda Mezopotamya’nın bazı bölgelerinde rastlanılmıştır. Eski çağlarda görülen esir ticareti ve Roma İmparatorluğu’nun genişleme çabaları, yol inşa tekniğinde önemli gelişmelerin adımının atılmasına yol açmıştır. Bu dönemlerde inşa edilen yollar genellikle 4-4.50 m genişlikte olup, her iki kenarında da ayrıca yaya yolu da bulunmaktaydı.

Yolun Tarihçesi

19. yüzyılda bazı ağır eşyaların kara yolu ile taşınmasının zorlaşması veya istenilen zamanda istenilen yere ulaştırılamamasından dolayı su kanalları ve demir yollarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu dönemde demir yollarının gelişmesiyle birlikte kara yollarının yapımı gerilemiştir. Yine bu dönemde kentlerdeki sokaklar ve demir yollarıyla bağlantılı yollara önem verilmiştir. 20. Yüzyılın başlarında motorlu araçların yaygınlaşması ile asfalt yol yapımında hızlı gelişmeler oldu ve otomobiller özgürlüğün ve hareketliliğin sembolü haline geldi.

Yol İnşaatı

Yukarıdaki paragraflarda yolun tarihçesine ve tanımına yer verdik. Bu bölümde ise yol inşaatı nedir? Sorusunun cevabını arayacağız. Aslında bakılırsa yol inşaatı tüm bu yolların yapıldığı ve şantiyelerin düzenli bir yönetim içerisinde yol inşaatını gerçekleştirdiği kısma verilen isimdir. Bir yol yapılmadan önce temel atılır ve ana kayaya sabitlenir. Sonrasında ise kalın kaya dökülür. Kalın kayanın içerisini doldurmak için ince kaya (çakıl) veya daha ince malzemelere yer verilir. Bundan sonraki aşamada yolun nasıl bir eğim alacağına karar verilir ve amacına göre demir ya da kara yolu olarak yapımına devam edilir. Bütün bu olaylar dizisi yol şantiyelerinde gerçekleşir. Yol şantiyeleri de yol inşaatlarının düzenli bir biçimde yapılmasını ve çalışılmasını sağlar. Dolayısıyla yol şantiyesi de yol inşaatını oluşturan ana bileşendir.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.