Ana Sayfa Mühendislik Biyosistem Mühendisliği Nedir?

Biyosistem Mühendisliği Nedir?

Arkadaşlar merhaba, yüksek lisans eğitimimin yoğunlaşması ve pandemi sürecine de girmemiz nedeniyle bir önceki yazımda bahsettiğim Biyosistem Mühendisliği ile ilgili yazımı ancak şimdi yazabiliyorum. Bir sistem mühendisliği olan Biyosistem Mühendisliği; Mühendislik bilimi ve tasarımının, çevre, biyoloji ve tarım bilimleriyle harmanlandığı bir mühendislik disiplinidir. İlk kez ABD’de 2005 yılında Ziraat Mühendisliği eğitimine Biyosistem Mühendisliği eğitimi eklenmiş ve hatta Amerikan Ziraat Mühendisleri Odası (The American Society of Agricultural Engineers – ASAE) ismini, Biyosistem Mühendisliği eğitiminin başlamasının ardından Amerikan Ziraat ve Biyosistem Mühendisleri Odası (The American Society of Agricultural and Biological Engineers ASABE) olarak güncellemiştir.

Biyogaz Tesisleri

Avrupa’da Biyosistem Mühendisliği eğitimi henüz yenidir ve ülkemizde ise, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, önce “Tarımsal Mekanizasyon Kurulu“, 2007 yılında Bursa da 2. Eğitim Çalıştay da, ABD ve AB ülkelerinde değişik isimler altında ziraat ve benzer mühendislik eğitimleri yapıldığını, bunlardan en uygun olanın “Biyosistem Mühendisliği” olduğunu, konularının ise Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerinin konularını içerdiğini ve bu nedenle her iki bölümün içerisinde yer alacağı ve uluslararası düzeyde
akredite olabilecek bir “Biyosistem Mühendisliği” programının açılması gerektiğine karar
vermiştir. Ülkemizde 11 Biyosistem Mühendisliği bölümü bulunmakta olup bir bölüm Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindedir. Kalan 10 bölüm Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim hayatına devam etmektedir (1).

artemis arıtım

Yazının başında Biyosistem Mühendisliğinin bir sistem mühendisliği olduğunu söylemiştim. Sistem Mühendisliği ; insan ve doğa tarafından gerçekleştirilmiş biyolojik veya yapay sistemlerin tasarımı, analizi ve değerlendirilmesiyle ilgilenir. Biyosistem Mühendisi ; biyolojik tabanlı sistemler üzerine eğitim alır ve bu eğitim alet ve makineler, mekanizasyon, malzemeler, yapıların tasarlanması ve inşası, süreçler ve insan boyutu üzerine kuruludur. Kabaca Ziraat Mühendisliği bünyesinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü ile Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin karma eğitimi diyebiliriz.

tarım

Peki bu eğitim neleri içermektedir; Temel mühendislik dersleri olan, Teknik Resim, Ölçme Bilgisi, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik Mekaniği, Statik, Dinamik, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Akışkanlar Mekaniği, Elektrik ve Elektronik, Termodinamik ile Tarımsal alanlara özel; Bilgi Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hassas Tarım, Tarımda Güç ve Enerji, Otomasyon, Hasat Sonrası İşlemler, Tarımsal Yapılar ve Çevre, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Toprak ve Su, Tarımda Robot Uygulamaları, Kırsal Gelişme alanlarında mühendislik eğitimini içermektedir.

Yani Biyosistem Mühendisi tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine yardımcı olacak teknolojinin tasarlanmasında görev alan bir mühendistir. Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, zootekni gibi özelleşmiş Ziraat Mühendisliği alanlarına, yapı tasarım ve inşasını, makine teknolojilerini içeren destek sunar. (2).

sulama kanalı

2018 Yılında Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Biyosistem Mühendislerinin, Tarım Makineleri ve Tarımsal Yapılar programlarından mezun olan Ziraat Mühendisleri ile aynı görev ve yetkileri kullanmasına karar vermiştir. Buna bağlı olarak Biyosistem Mühendisleri; Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı,projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi, tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, hayvan barınakları ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi. Tarımla ilgili enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr ve biyogaz) projelendirilmesi, tarımsal sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Göletler ve Sulama kanallarının projelendirilmesi Arazi tesviyesi ve arazi toplulaştırma projelerinin yapılması alanlarında yetkilidirler.

arıcılık malzemeleri
Özgür Küçüktekin
Özgür Küçüktekin
Ziraat Yüksek Mühendisi

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol artemis arıtım arıcılık malzemeleri

Yeni Yazılar

Qt C++ Kütüphanesi ile GAP – İplik Kullanımı (Mandelbrot Kümesi Örneği)

Bir süredir ara verdiğimiz Qt C++ Kütüphanesi ile Grafik Arayüz Programlama (GAP) derslerimize yeni bir uygulama ile devam ediyoruz. Geçen dersimizde arayüz uygulamalarında olmazsa...

Bedenlere Hapis Olan Hayatlar

İnsan denildiğinde zihnimizde canlanan ifadeler, belirli bir başlık altında yansıyan sözcükler ya da bizlere sunulan cümleler şeklinde sınırlı mı olmalıdır? Peki, iradeye sahip olarak...

Nikola Tesla Hayatı

Nikola Tesla bilim dünyasında eşsiz biri olarak tanımlanıyordu. Meslek hayatında en zirvedeyken bile kimse özel hayatı hakkında bilgiye sahip değildi çünkü Tesla grup çalışmalarını...

Who is Your Customer?

In Today's World, we will talk about the reflection of the "product oriented" working principle, which is one of the common mistakes in the...

Mühendislik Maaşları

İşlem Mühendisliği Maaşları

Her şirketin kendine göre bir maaş politikası vardır. Maaş politikası belirlenirken, yazılı kanunlar, kişinin iş performansı dikkate alınır. İşlem mühendisi; hastane, banka, belediye de...

Patlayıcı Mühendisliği Maaşları

Patlayıcı mühendisliği, özellikle maden ve inşaat işlerinde çalışan kişilere son dönemlerde çok fazla ihtiyaç duyulduğundan dolayı günümüzün önemli meslek alanlarından biri haline gelmiştir. Son...

Çevre Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda çevre mühendisliği maaşları hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Günümüzde çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmekte olan mühendislik dallarından birisi de...

Yapay Zeka Mühendisliği Maaşları

Geleceğin en gözde mesleklerini oluşturacak olan yapay zeka mühendisliği, ilk geliştirilme aşamasından bugüne dek oldukça fazla yol kat etmiştir. İlk aşamalarda kullanılamayan ancak testlere...