Eğitimde Kalite Nasıl Artırılır

1
16
Eğitimde Kalite Nasıl Artırılır

Eğitimde kalite nasıl artırılır sorusunu cevaplamak için öncelikle eğitimin tanımı yapılmalıdır. Eğitim bireyin kendi tecrübeleri doğrultusunda, kasıtlı olarak davranış değişikliği meydana getirme süreci olmakla birlikte, bireyin doğduğu andan öleceği ana kadar devam eden bir süreçtir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta eğitim sonucunda, muhakkak istenilen yönde belli bir davranış değişikliği olmalıdır.

Avrupa'da Eğitim Sistemi

Teknoloji Entegrasyonu

Günümüzde Z kuşağı olarak adlandırılan bireyler teknolojinin tabir-i caizse tam içine doğmaktadır. Bebekliğinden itibaren tablet, akıllı telefon kullanmayı öğrenen Z kuşağını teknolojinin kullanılmadığı bir eğitim-öğretim ortamında kontrol etmek, 40 dakika sınıf ortamında derslere odaklanmalarını sağlamak öğretmenler açısından oldukça zorlu bir süreçtir. Bu sebeple ilk olarak eğitimcinin yani öğretmenin teknoloji ile iç içe bir eğitim öğretim ortamı hazırlaması gerekmektedir.

Teknolojinin Yaşamımızdaki Yeri

Hedef Kitlenin Analizi

Kullanılacak yani sınıf ortamına entegre edilecek teknolojinin derse göre, ders ise hedef kitle düzeyine göre belirlenmelidir. Eğitimde ilk olarak hedef kitle analizi yapılmalı, hedef kitlenin hazır bulunuşluk durumları ayrıntılı olarak belirlenmeli, ders içerisinde kullanılacak materyaller buna göre seçilmelidir. Hazır bulunuşluk durumlarının belirlenmesi için ise ders hakkında ön testler yapılmalı, öğrencilerin kişilik analizleri de yapılacak anketler ile belirlenmelidir.

Derse Aktif Katılım

Teknolojinin içine doğan Z kuşağını derse adapte edebilmek için mutlaka öğretmen tarafından öğrencilerin derse aktif katılımları sağlanmalıdır. Bunun için eski yöntemler yerine, akıllı tahtalara entegre edilebilen mobil uygulamalar kullanılabilmektedir. Ders sonunda Kahoot, Plickers gibi uygulamalar aracılığıyla kısa testler hazırlanarak öğrencilerin kendi telefonları yahut küçük kartları ile testlere bir yarış halinde katılmaları sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerin ders öncesinde belirlenen kazanımlara ulaşıp ulaşılmadığı görülebilmektedir. Derslere aktif katılım sağlandığında eğitimdeki kalite de gözle görülür oranda artış gösterecektir.

hangi üniversite bölümü seçmeliyim

Dönüt ve Materyal İyileştirmesi

Ders sonlarında yapılan test sonuçlarına ve raporlara göre derste kullanılan materyaller ve entegre edilen teknoloji gözden geçirilmeli, bir daha ki yapılacak derse kadar tekrar düzenlenmelidir. Derste kullanılan materyallerin etkin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmeli, gözden geçirilmeli ve materyaller en az hata ile tekrar hazırlanmalıdır.

Öğretmen Eğitimi

Tüm bunların yapılabilmesi için öğretmenler teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Bu sebeple okullarda derslere teknoloji entegrasyonunun doğru ve yerinde yapılabilmesi için okul müdürleri tarafından hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Akıllı tahtaların kullanımı gibi temel düzeyde teknik bilgiler konusunda da öğretmenlerin bilinçlenmesi bu bağlamda önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması için günümüz koşullarında kırılma noktası teknolojinin derslerde etkin bir biçimde kullanılmasıdır.

1 Yorum

  1. Düşünceleriniz çok doğru olsa da pratikte faydalı olmuyor. Özellikle geniş öğrenci profillerinde her öğrenci için bu tarz eğitimler algısal ve bölgesel farklılıklardan dolayı başarıya ulaşamayabiliyor. Öğrenci kanımca sanal ve soyut kavramlardan ziyade somut ve gerçek elle tutulur araç gereç uygulamalarından daha çok etkileniyor ve kazanılan bilgi daha kalıcı oluyor. Yaşı kırkın üzerinde olanlar geçmişteki eğitim sistemlerinin en önemli parçası olan laboratuvar çalışmalarını daha net ve eğlenceli olarak hatırlar, fakat o yıllarda kültür derslerini ve alınan akademik eğitimleri kaç kişi hatırlar? Belki çok az kişi…..Bence öğrencilerin karakter yapıları ve fiziksel becerileri eğitimde ön plana olmalı ve herkes sevdiği veya seveceği işi yapabilmeli ama hayaller ve gerçekte olana bakıldığında buda mümkün görünmüyor. Şu gerçek hiçbir zaman değişmiyor, eğitimin en önemli öğesi olan ÖĞRETMEN.!!!

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.