Ana Sayfa Bilim Nükleer Kararlılık

Nükleer Kararlılık

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nükleer kararlılık, nükleer kararlılık eğrisi, nükleer kararlılığın kuralları, çekirdek spini ve spin manyetik moment anlatacağım. Çekirdeklerde, nötron ve protonların sıkı şekilde bir arada bulunmaları, şaşırtıcı gelebilir. Çünkü aynı cins yükler, (protonlar), özellikle, kısa mesafelerde birbirleri üzerine çok büyük itici elektrostatik kuvvetler uygularlar. Bu kuvvet­ler yüzünden çekirdeğin dağılması beklenir. Buna rağmen çekirdek dağılmaz, kararlıdır. Bunun nedeni, çekirdek kuvveti olarak adlandırılan başka bir kuv­vetin var oluşudur. Bu kuvvet çok kısa menzillidir, (yaklaşık 2 fm). Çekici bir kuvvettir. Çekirdekteki tüm parçacıklara etki eder. Çekirdek kuvveti vasıtasıyla protonlar birbirini çekerler. Aynı zamanda Coulomb kuvveti nedeniyle de birbirini iterler. Çekirdek kuvveti, nötronlar arasında ve nötronlarla protonlar arasında da etkilidir.

Nükleer Kararlılık Eğrisi

nükleer kararlılık eğrisi
Şekil 1

Yaklaşık 400 adet kararlı çekirdek vardır. Yüzlerce de kararsız çekirdek göz­lenmiştir. Kararlı çekirdekler için N nin Z ye bağlı değişimi Şekil 1 de veril­miştir. Kararlı çekirdekler kararlılık çizgisi denen dar bir bölgede yer alan ma­vi noktalarla gösterilmiştir. Hafif çekirdekler eşit sayıda nötron ve proton içe­riyorlarsa, yani N= Z ise daha kararlıdırlar. Ayrıca, Z= 20 üstünde, ağır çekir­deklerde ise nötron sayısı proton sayısına kıyasla daha büyükse bu çekirdekler daha kararlıdırlar. Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Protonların sayısı çoğaldıkça, Coulomb kuvvetinin şiddeti artar, çekirdeğin dağılmasına ne­den olur. Sonuç olarak, nötronlar sadece çekici kuvvete neden oldukları için çekirdeğin kararlı olması için daha çok sayıda nötrona gereksinim vardır. Bu dengeleme sınırsız değildir. Büyük Z değerleri için, protonlar arası itici kuvvet daha çok sayıda nötron ilavesiyle dengelenemez. Bu olay Z=83 değeri ile sı­nırlıdır. 83 den daha fazla proton içeren çekirdekler kararlı değildir.

bm-institute

Pek çok sayıdaki kararlı çekirdeğin A sayısının çift oluşu ilgi çekicidir. Da­hası, Z ve N sayısının ikisinin birden tek sayı olduğu yalnızca sekiz çekirdek vardır. Gerçekte, N ve Z nin bazı değerleri için çekirdekler çok yüksek kararlı­lığa sahiptirler. N ve Z nin bu değerleri sihirli sayılar olarak isimlendirilirler. Bu sayılar

Z veya N= 2, 8 , 20 , 28 , 50 , 82 (44.2)

siber güvenlik

olarak bilinirler. Örneğin, alfa parçacıkları, (iki proton ve iki nötron) Z=2 ve N= 2, çok kararlıdır. Gittikçe artan büyük sihirli sayılara sahip çekirdeklerin görülmedik kararlığı, çekirdeklerin, atomik kabuk yapısına benzer bir kabuk yapısına sahip olduklarını gösterir.

Çekirdek Spini ve Spin Manyetik Moment

Çekirdeklerin de spini vardır. Çünkü çekirdeği oluştu­ran parçacıklar nötron ve protonların her biri çekirdek içinde yörüngesel açısal momentumları yanında 1/2 değerinde öz spine de sahiptirler. Çekirdeğin açısal momentumunun büyüklüğü açısal momentum dır. Buradaki I’ya çekirdek spin kuantum sayısı denir ve tam veya yarım sayı değerlerini alabilir. Spin açı­sal momentum vektörünün z bileşeninin en büyük değeri 1h dır. Şekil 2’de I=3/2, olması halinde çekirdek spininin olası yönelmeleri ve bunların Z ekseni üzerindeki bileşenleri verilmiştir.

çekirdek spini
Şekil 2

Elektronlarda olduğu gibi, çekirdek açısal momentumunun da kendisine ait bir çekirdek manyetik momenti vardır. Bir çekirdeğin spin manyetik mo­menti, çekirdek manyetonu , μn cinsinden ölçülür. Bu moment birimi aşağıdaki şekilde tanımlanır.

çekirdek manyetonu

Burada mp protonun kütlesidir. Bu tanım Bohr manyetonu μn tanımına ben­zer. Bohr manyetonu, serbest elektronun spin manyetik momentine karşılıktır. Proton ve elektronun kütleleri arasındaki fark nedeniyle , μn (= 9,274 x 10-24 J/T), μn den yaklaşık 2000 kere daha büyüktür.

Serbest protonun manyetik momenti 2,7928 μn’ye eşittir. Maalesef, bu de­ğeri açıklayan çekirdek manyetizması ile ilgili genel bir teori yoktur. Diğer şaşırtıcı bir nokta, nötronun manyetik momentinin olmasıdır. Değeri -1,9135 μn dir. Eksi işareti momentin, spin açısal momentumunun zıt yönünde olması anlamındadır. Nötronun bir manyetik momente sahip bulunması, bunun bir temele dayanmadığını ancak daha çok belli bir yapıya sahip olduğunu ileri sürer.

arıcılık malzemeleri
Taner Hayret
Taner Hayret
Merhaba ben Taner Hayret, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Nükleer Enerji Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilim adına tecrübelerimi paylaşacağım.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

Yazar Ol Yenilenebilir Enerji Teknolojileri arıcılık malzemeleri siber güvenlik

Yeni Yazılar

Takla Atarken Fotoğrafı Bulunan Jandarma Helikopteri Sikorsky S-70’in Hikayesi

Yabancı haber sitelerine kadar düşen bu meşhur fotoğrafla ilgili internette bir bilgi kirliliği mevcut. Doğrusunu dinliyoruz. İnternette sağda solda bu helikopteri takla atarken gösteren bir...

Osteoartrit Nedir Neden Olur Tedavisi Nedir

Osteoartrit; eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında yeni kemik oluşumu, eklem aralığının kaybı, eklem kıkırdağında yumuşama ve incelme, eklem sıvısında ve kapsülünde biyokimyasal değişikliklerin eşlik...

Halide Edip Adıvar Handan Özeti

Halide Edip Adıvar’ın Handan adlı bu eseri, mektuplardan oluşan bir roman olma özelliğini taşımaktadır. Romanda, kitabında ismi olan başkarakter Handan isimli bir kadın bulunmaktadır....

Some Ethical Problems For Turkey

Examples of creating solutions to some of the ethical problems existing in Turkey, I wanted to share with you. I believe that we should...

Mühendislik Maaşları

Eczacılık Maaşları

Bu yazımda eczacılık maaşları hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Eczacı deyince sadece dükkan sahibi olanlar akla gelmemelidir. Çünkü devlet kurum ve kuruluşlarında ilaç dağıtım...

Enerji Sistemleri Mühendisliği Maaşları

Bu yazımızda sizlere enerji sistemleri mühendisliği maaşları hakkında bilgi vereceğiz. Enerji sistemleri mühendisliği bölümü, her cinsten enerjinin kaliteli, yeterli ve düşük maliyetli bir taraftan...

Gemi İnşaatı Mühendisliği Maaşları

Gemi inşaatı mühendisliği nedir? Gemi inşaatı mühendisleri, her türden askeri, sivil deniz araçlarını ve araçlara ait makineleri, bunlara bağlı olan diğer tüm ekipmanları tasarlayan, planlayan...

Nükleer Enerji Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda nükleer enerji mühendisliği maaşları hakkında internetten araştırarak bulduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Nükleer enerji mühendisliği; atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan...