robotzade
Ana Sayfa Nükleer Enerji Mühendisliği Nükleer Santral Nedir? Nasıl Çalışır?

Nükleer Santral Nedir? Nasıl Çalışır?

Daha önce uzaktan da olsa hiç nükleer enerji santrali gördünüz mü? Nükleer santral olmayan bir ülkede yaşıyorsanız eğer bu mümkün değil. Bu yazıda bol görselli şekilde size nükleer santral nedir onu açıklamaya çalışacağım. Bazı fotoğraflar Novovoronej Nükleer Enerji Santralinden bir gazetecinin bloğundan alınmadır. Novovoronej nükleer enerji santralinde şuan 6 blok bulunmaktadır. 7. ise şuan inşaat halindedir. Türkiye’de kurulacak Akkuyu Nükleer Santrali ile birebir aynı olacak. 1 ve 2. blok VVER-210 tip olup 1958 yılında, 3 ve 4. blok VVER-440 olup 1967 yılında, 5. blok VVER-1000 tip olup 1972 yılında, 6. blok VVER-1200 olup 2006 yılında kurulmuştur. 7. bloğun ise inşası devam etmektedir.

Nükleer Santraller Nasıl Kurulur

Nükleer Santral Nedir?

Yukarıdaki fotoğrafta inşaat halinde olan 7. bloğun dış koruyucu reaktör kubbesini görmektesiniz. Hemen arkasındaki reaktör kubbesi ise yanlış hatırlamıyor isem 5. blok. Bu kubbenin tamamlanması için ortalama 2000 m3 betona ihtiyaç var. Tabandaki kubbenin çapı 44 m, kalınlığı ise 1.2 metredir. Arka plandaki diğer kubbe üzerindeki yeşil borulara dikkat edersiniz, bu boruların ağırlığı 180 ton olup çapları ise 13 metredir. Bu borular pasif soğutma sisteminin elemanlarıdır (PSS). Bir kaza anında (Fukushima’da olduğu gibi) bu sistemler reaktörün çekirdeğini uzun bir süre soğutabilir. Bu sistem Rusya’da ilk kez kullanılmaktadır.

reaktör kubbesi

Kuşkusuz nükleer güç santrallerinin en büyük yapıları bu pasif soğutma sistemleridir. Buna ek olarak, dolaşımdaki su tedarik sistemlerinde suyu soğutmak için en etkili sistemlerden biridir. Yüksek kule suya potansiyel enerji kazandırarak, suyun soğumasında etkili olur. Yüksek kule sayesinde buharlaşmanın bir kısmı döngüye, diğer kısmı ise rüzgar tarafından taşınır.

nükleer santral soğutma kulesi

Yukarıdaki resimde 6. bloğun soğutma kulesini görmektesiniz. 6. bloğun soğutma kulesi kabuğunun yüksekliği 171 metredir. Yaklaşık 60 katlı. Bu kule Rusya’da inşa edilen kulelerin en yükseği. Genelde 150 metreyi geçmemektedir. Bu kulenin inşaasında 10.000 fazla metreküp beton kullanıldı. Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde ne yazık ki böyle bir soğutma kulemiz olmayacak. Soğutma suyu olarak denizden çektiğimiz suyu kullanacağız.

soğutma kulesi

Soğutma kulesinin alt çapı yaklaşık 134 metredir. Üst kısmına sulama boruları döşenmiştir. Bu sulama kanalları bu türden soğutma kulelerinin ana yapısal elemanı olup, içinden akan su akışı ile havanın uzun süre ve maksimum temas alanı sağlamak için tasarlanmıştır. Bunlar modern polimer malzemelerden yapılmış kafes modüllerdir.

Şantiye alanının tamamı uyarı, yasaklayıcı ve basitçe çarpıcı uyarı plakaları ve tabelaları ile dolu. Önceliğimiz tabiki işçi güvenliğidir.

nükleer santral şantiyesi

Merkezi güvenlik kumandasından bir kare. Günümüzde tüm sistemlerin kontrolü bilgisayar desteklidir.

kumanda panosu

Işıkla dolup taşan dev bir oda, otomatik röle koruma sistemleri olan ince kabinler.

röle koruma sistemleri

Röle koruması, elektrik sisteminin tüm elemanlarının durumunun sürekli izlenmesini sağlar ve hasar veya anormal rejimlerin oluşumuna tepki verir. Hasar durumunda, koruma sistemi hasar gören belirli alanı tanımlar ve yedek hatları aktifleştirir veya kapatır (kısa devre veya topraklama hatası).

Röle koruması

Her duvarda yangın söndürücü var. Elbette otomatik.

yangın söndürücü

Devamında 220 kV’luk komple şalt sahası (KRUE-220) binasına geçiyoruz. Bence, tüm nükleer enerji santralinin en fotojenik yerlerinden biri burası. Ayrıca KRUE-500 var, ancak girmemize izin verilmedi. KRUE-220, genel istasyon elektrik ekipmanının bir parçasıdır ve harici iletim hatlarından enerji almak ve inşa halindeki istasyona enerji dağıtmak için tasarlanmıştır. Güç üniteleri inşa edilirken, KRUE-220 yardımı ile doğrudan yapım aşamasındaki nesnelere elektrik sağlanır.

şalt sahası

Altıncı ve yedinci güç ünitelerini oluşturan “NGS-2006” projesinde, ilk kez dağıtım istasyonlarındaki güç dağıtımı şemasında, gaz izolasyonlu 220/500kV kapalı tip tam iletkenler kullanıldı.

Gaz İzoleli Şalt Sahaları

Yeni güç ünitelerinin devreye sokulmasından sonra, Novovoronej NGS’de üretilen birleştirilmiş enerji sistemine elektrik aktarmak için GIS-220 ekipmanı kullanılacaktır. Enerji iletim hatlarının yakınındaki kutulara dikkat edin. İnşaatta kullanılan çoğu elektrikli ekipman Siemens tarafından üretilmektedir.

enerji sistemiBurada, örneğin, ototransformatör Hyundai. Bu ünitenin ağırlığı 350 ton ve 500 kV’den 220 kV’a güç dönüşümü için tasarlanmıştır.

ototransformatör

Hemen aşağıda ise Rus menşeli OJSHC Electrozavod tarafından üretilen transformatör bulunmaktadır. 1928’de kurulan ilk Rus transformatör tesisi, ülkenin sanayileşmesinde ve Rus enerjinin geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. “Electrozavod” markalı olan ekipmanlar, dünyanın 60’dan fazla ülkesinde kullanılmaktadır.

transformatör

Transformatörler hakkında biraz açıklama yapacak olursam. Genel olarak, güç çıkışı şeması (inşaatın tamamlanmasından sonra ve işletmeye alınırken) 220 kV ve 500 kV’luk iki sınıftan oluşur. Türbin sadece 24 kV üretir ve bu akım iletken yoluyla transformatöre gönderilir ve burada 500 kV’a yükseltilir. Daha Sonra, KRUE-500 (şalter) vasıtasıyla güç kapasitesinin bir kısmı birleşik enerji sistemine aktarılır. Diğer kısım ise ototransformatörler (Hyundai) ile 220 kV’ya düşürülür. 220 kV, KRUE-220 (bir çeşit şartel :)) vasıtasıyla da güç sistemine aktarılmaktadır. Sözü edilen transformatörün ağırlığı 340 ton olup, 533 MW gücündedir.

Electrozavod transformator

Nükleer Santral Türbin Salonu

Hemen aşağıda buhar türbin salonunu görmektesiniz.

türbin

Türbin, buharın ısı enerjisinin (yaklaşık 300 derece ve 6.8 MPa basınç altında) rotorı döndermesiyle mekanik enerjisine dönüştürüldüğü yerdir. Bu mekanik enerji ise jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Türbin tüm parçaları monte edilmiş halde 2600 tondan fazla, uzunluğu 52 metredir ve 500’den fazla bileşen içerir. Bu yapıyı şantiyeye taşımak için yaklaşık 200 kamyon kullanıldı. Bu türbin K-1200-7-3000 (1200=güç, 7=basınç, 3000=dakikadaki devir sayısı), Leningrad Metal Tesisinde üretildi ve 1200 MW kapasiteli ilk yüksek hızlı (3000 rpm) türbindir. Bu yenilikçi gelişme, “NGS-2006” projesi kapsamında inşa edilen yeni neslin nükleer güç üniteleri için özel olarak oluşturuldu. Fotoğrafta, türbin salonunun genel bir görünümü görmektesiniz. Eski nükleer bilimcileri türbine sadece bir makine derlerdi.

türbin salonu

Türbinin yoğunlaştırıcı kondansatörlerini aşağıda görmektesiniz. Kondenser grubu, makine dairesinin temel teknolojik donanımlarından biridir. Herkesinde bildiği gibi türbinden geçen buharın suya dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. Ortaya çıkan suyu, gerekli yenilemelerden sonra buhar türbinine geri döner. Yoğuşma ünitesi, 4 kondansatör ve bir boru hattı sisteminden oluşup, ağırlığı 2000 tonu aşmaktadır. Kondansatörlerin içinde yaklaşık 100 bin metrekare toplam alana sahip bir ısı transfer yüzeyi oluşturan yaklaşık 80 bin titanyum tüp bulunmaktadır.

kondansatör

6. bloğun kumanda panosuna geçiyoruz. Açıklama yapılmaksızın anlaşılabilir. Burası bir nükleer enerji santralinin beynidir.

nükleer enerji santrali kumanda odası

Güç kaynağı ve kontrol üniteleri.

Güç kaynağı ve kontrol üniteleri

Nihayet, reaktör odasını göreceğiz! Aslında, burası nükleer reaktörün bulunduğu yerdir. Yakın gelecekte mühürlenecek ve erişilemeyecektir. Sadece yılda 1 kere tamir için açılacaktır.

nükleer reaktöre giriş

İçeriye ilk girdiğinizde karşınıza 360 ton yük taşıma kapasiteli tepegöz vinci çıkıyor (reaktör kabı, buhar jeneratörleri, basınç kompansatörü, vb.)Büyük ve ağır ekipmanlarının monte edilmesi için tasarlanmıştır. Nükleer enerji santrali işletmeye aldıktan sonra vinç, nükleer yakıtın onarımı ve taşınması için kullanılacaktır.

tepegöz vinci

Nükleer santral nedir sorunuz umarım cevabını bulmuştur. Sonunda nükleer enerji santralinin kalbine geliyoruz: reaktör çekirdeği. Aşağıda gördüğünüz silindirin içerisinde 1 tane yakıt çubuğu görülmektedir. Reaktör kabının flanşı. Daha sonra üst ünite, ana konnektörün sızdırmazlığını sağlayan KKS (reaktör kontrolü ve koruma sistemi) kurulacak.

reaktör kontrolü ve koruma sistemi

Hemen aşağıda atık (kullanılmış yakıt) havuzunu görüyorsunuz. İç yüzeyi paslanmaz çelik sacdan yapılmıştır. Reaktörden boşaltılan kullanılmış nükleer yakıtın geçici olarak depolanması için tasarlanmıştır. Yakıt çubukları bir süre burada bekletildikten sonra, yeniden işleme veya yeniden yakıt elde etme (depolama, elden çıkarma veya işleme) ile uğraşan nükleer endüstrisine yollanır.

reaktör havuzu

Ve bu duvar boyunca pasif güvenlik sistemlerini görmektesiniz. Kısaca bunlar borik asit sulu bir çözeltisi ile doldurulmuş devasa varillerdir. Birinci devrede basınç belli bir seviyenin altına düştüğünde veya acil bir durumda, reaktörü besleme, nötron soğurma ve reaktör çekirdeğini soğutma gibi işlevlere sahiptir. Nükleer enerji santrallerinde nötron absorbe için borik asit kullanılmaktadır.

borik asit tankları

Gelecekte bakım ve onarım çalışmaları için nükleer yakıtın değiştirilmesi gerçekleştirildiğinde, bu nakliye ağ geçidi aracılığıyla reaktör bölmesine girmek mümkün olacak. 9 metreden daha büyük bir çapa sahip 14 metrelik bir silindirik bölme olup, dönüşümlü olarak kapılardan her iki tarafa da kapalı olarak kilitlenmiştir. Kilidin toplam ağırlığı 230 ton civarındadır.

nükleer reaktöre geçiş tüpü

7. bloğa genel bir bakış.

novovoronej nükleer santrali

Reaktörün silindirik gövdesini görmek için aşağı iniyoruz. Burada sadece teknolojik boru hatları var sürece. Büyük bir yeşil boru konturlardan biridir.

nükleer enerji santrali reaktör odası

Ve işte burada. Rus basınçlı su reaktörü VVER-1200 modeli. Çekirdeğin fisyon ve zincirleme nükleer reaksiyona girmeyeceğim. Sadece reaktörün içinde 9.1 çapında özel alaşımlar ile yapılmış, mühürlü tüpler şeklinde yakıt elementleri (sözde yakıt çubukları) bulunduran kabı göstereceğim.

reaktör çekirdeği

Ana sirkülasyon pompasını (ANP) görmekteyiz. Reaktör binasının ana proses ekipmanlarından biridir ve birincil devrede soğutma suyunun devridaimini yapmak üzere tasarlanmıştır. Bir saat içerisinde 25 bin metreküp su pompalayabilir. ANP ayrıca, reaktörün tüm çalışma modlarında çekirdeğin soğutulmasını sağlar. Sistemde 4 tane ANP vardır.

Ana sirkülasyon pompası

Anlattıklarımın pekiştirilmesi için, NGS’nin en basit şemasına bakıyoruz. Çok basit, değil mi? :)

nükleer enerji santrali

Ve bu Novovoronej NGS’nin en başarılı inşaatçılarından biri kendinden tahrikli vinç DEMAG. Reaktör ve makine salonlarının (taşıma kapasitesi – 1250 ton) taşınmasıyla görevli. Tam yükseklik (115 metre).

kendinden tahrikli vinç DEMAG

Aşağıdaki fotoğraf ise nükleer enerji santralinin kontrol odasıdır. Bu bölümde NPP’nin emniyet sistemleri için izleme ve kontrol sistemleri mevcuttur. Burası kısaca nükleer enerji santralinin beynidir. Tüm değerler buradan okunur ve komutlar buradan verilir. Bir başka yazımda bu paneller ne işe yarıyor sırasıyla anlatmaya çalışırım.

nükleer enerji santrali kontrol odası

Başka bir kareden çekilmiş fotoğraf. Ayrıca ek olarak herhangi bir kaza anında bu kontrol odasına bir şey olursa diye aynı özellikte yedek bir başka binada kontrol odası daha vardır. Çoğu sistemde en az 2 bazı sistemlerin ise 4 tane daha yedeği vardır. Yani çalışan sistemin başına bir iş gelirse hemen hazır bekleyen sistem devreye girer. Nükleer santralde ağır bir kaza oluşma olasılığı yaklaşık milyonda birdir. Bu nasıl hesaplanıyor? Dediğim gibi sistemlerin yedekleri mevcut. Olasılıkta bunlar üzerinden hesaplanıyor.

nükleer enerji santrali

Fotoğraf çekilmeden olmaz :)

oğuzhan mallı

Bu foto ise arkadaşlarımız ile çekildiğimiz toplu bir kare. :)

oğuzhan mallı

Umarım yazımı beğenmişsinizdir. İlginizi çekebilecek diğer yazılarım:

arıcılık malzemeleri
Oğuzhan Mallı
Oğuzhan Mallı
Merhabalar, ben Oğuzhan Mallı Mühendis Beyinler sitesinin kurucusuyum. Yazılarımda yaptıklarımla, düşüncelerimle ilgili pek çok şey bulabilirsiniz. Yorumlarınız, düşünce ve tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Vakit ayırıp bıraktığınız her bir yorum için teşekkür ederim.
Önceki İçerikLobaçevski Geometrisi
Sonraki İçerikX-Ray Cihazı Nedir

22 Yorum

 1. çok güzel, etkileyici ve açıklayıcı bir yazı önemli yerleri fotoğraflandırmanız çok iyi olmuş. Benim yapacağım ödev içinde çok ayrıntılı ve güzel bir yazı sağolun

 2. Oğuzhan Bey Nükleer Santrali bu kadar güzel, net ve anlaşılır biçimde açıkladığınız için size teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum.

 3. Değerli yorumcular: Basit ifadesi ile günümüzde gelişmemiş bir devletin kalkınması için önünde iki yol vardır. a) Nitelikli, iyi yetişmiş insanları. b) Nitelikli insanlarının ürettiği bilgileri/teknolojileri yatırıma/fabrikalara dönüştürecek sermaye. Gelişmiş bir Avrupa ülkesinde halk yılda ortalama 25 kitap okuyarak, ülkesinin ihtiyacı olan bilgiyi üretmenin yanında, kendi yaşantısını da kaliteli hale getirmekte; kazancının (bu her ne olursa) tasarruf ederek devletinin ihtiyacı olan sermayenin birikimine katkı sağlamaktadır. Bu noktada ülkemize dönelim. a)Bilgi üretmek için çoğunlukla okumuyor, b) Yatırım için tasarruf yapmıyoruz. Bunun sonucu olarak : hem dışarıdan teknoloji (araç-silah) alıyor, hem de bunu almak için borçlanıyoruz. İş bunlarla da yetmemektedir. Bizim ülke olarak cari açığımız yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu açığın ana nedeni enerji (petrol-gaz) ithalinden-satın alınmasından kaynaklanır. Nükleer Teknolojiye gelirsek :. Ülkemizde yeterli petrol olmadığı, rüzgar, güneş üzerinden elde edilen enerjilerde ihtiyacımızı karşılayamadığı için petrolü (borçla) almaya devam edecek, bu nedenle hiçbir zaman tam bağımsız ve halkının tamamının refaha kavuşacağı bir ülke olamayacağız. 21. asır nükleer çağıdır. Biz maalesef geç kaldık. (Batı da bize bu teknolojileri vermedi) Bu santraller hem enerji, hem de teknoloji sağlayacaktır. Lütfen! Farkı kaynaklardan çok okuyunuz, kazancınız her ne kadar az olsa dahi tasarruf ediniz ve hiç bir şekilde konforunuz için borçlanmayınız. Borçlu insan gönüllü köledir, gönüllü sömürgedir.

  • güneş su rüzgar dan ülkemizde üretilen elektrik karşılamaz ama ülkemizde kullanılan elektriğin %100 ünü yenilenebilir enerji den üretebiliriz bunun için önümüzde hiç bir engel yok yani illaki nükleer enerji ye gerek yok

 4. Lise elektronik mezunu biriyim. Sonrasinda ise okumadim ticaret esnaflik nakit para daha cazip geldi:) Ama kazin bacagi oyle degilmis. 15 senedir de okumamanin pismanligini cekiyorum. Herneyse iste belki lise talebeleri gorur de bu mesajimi okumayi birakmazlar diye yazma geregi duydum.
  Nukleer santralleri hep merak etmisimdir. En faydali kaynagim sizin bu sayfaniz oldu. Elinize emeginize saglik.

 5. Merhaba, ben Gaziosmanpaşa Üniversitesi Nükleer Fizik dalında doktora öğrencisiyim. Nükleer Santrallerle ilgili bilgi verdiğiniz için teşekkür etmek istedim. Başarılar ve iyi çalışmalar

 6. Deneme yazım : Küresel ısınma yalanı ve termonükleer kölelik

  Küresel ısınma 11 eylül gibi tiyatro olabilir. Önceden hazırlanan bir senaryo dahilinde insanları küresel ısınmanın varlığına inandırmak ardından insanları küresel kölelike mecbur etmek mümkündür. Dünyanın çapı 12 bin km yüzey alanı 400 milyon km 2. Km küp hacimde ise atmosferin yoğun olduğu alan ilk 40 km tabakanın hacmi 16 milyar km küp. Bu alanda insanların ısınma etkisi ise 8 milyar insan için bir ev 100 mt 2 250 mt küp den 2 km küptür. Yaz kış gece gündüz soba yaksak atmosferi ısıtma gücümüz 8 milyarda 1 dir.
  Co2 ise gıda oranı ile bu gıdayı tüketen mikro organizma oranı eşit arttığından ve co 2 yi en çok tükseten plaktonik mikro organizma olduğundan sera etkisi iddia edildiği kadar çok olamaz.

  O halde bu ısınma nereden kaynaklanıyor. Tesla fiziği Dünya manyetik alanına müdahaleden. Kutuplar muhtemelen buzu sismik olarak kıran makinelerle parçalanıyor ısı dalgaları yönlendiriliyor. Çünkü co 2 ile sera gücü 100 kat artsa bile küresel ısınma oranı 80 milyonda bir olur sanayi araç trafiği 10 kat desek bile 8 milyon da bir olur. Oysa iklimde derecelik farklar var. 60 yılda Dünya hiç ısı kaybetmese bile insanlar ancak 100 bin de bir derece ısıtabilir. Neden bakkal hesabı yaptın bilimsel formüller kullanmadın. Bilim tekeli nedeni ile. Einsteinin izafiye teorisinden Uzaya dek pek çok konu şüpheli ve eleştiriye kapalılar.
  Bu konu halk cahil kafasına indirgenmiş.

  Amaç ne olabilir. Önce çevreyi bozmak ardından termonükleer enerjiye geçmek. Bu enerji yüksek teknoloji gerektirdiği için belirli devletlerin tekelinde olacaktır. Diğer ülkeler termonükleer enerjiye bilgisayarlı otomobillere bağlı olursa her şeyde bu devletlere uymak zorunda olacaklar. Uymazlarsa petrol kömür doğal kaynakları kullanırlarsa neden Dünya iklimini bozuyorsunuz diye bombalanacak.
  Termonükleer enerji çevreci bir enerji değil yapay zeka ve robot askerler ile dünyanın sonunu getirebilir.

 7. Google yatırım yapacaktır. Türkiyenin enerji çevre ve işsizlik sorununu çözecek bir proje hazırladım. Mühendis arkadaşların fikirlerini bekliyorum. Sayfanızda yorum olarak paylaşıyorum. Siz yayınlarsanız yeterince kişiye ulaşacaktır.
  Çalışmam : Kevlar ve karbon nanotüp kullanarak çok yüksek kuleler inşa etmek. Bu malzemeler pahallı ve zor üretilir teknik olarak çelikten 100 kat sağlam karbon nano tüple 40 km yükseklikte bina yapmak kolay olsada pratikte mümkün değildir. Bu soruna ek oalrak yüksek atmosfer katmanalrında basınç sert rüzgarlar aşırı soğuk çalışmayı imkansız hale getirir.
  Misal olarak tuz gölünde 40 km yükseklikte kule inşa edelim. Bu kule taban ile tavan arasındaki ısı farkı ile enerji üretir. Anten vazifesi görür. Durağan yörünge uydusu gibi tüm Türkiyeye ulaşır. Sinyal gücü ise 36 bin km yükseklikteki bir uydudan 1 milyon kat kuvvetlidir. Radyo teleskop olarak hubbleden 1000 kat fazla veri toplar
  Tüm Türkiyeyi gören manzarası turist çeker. Terasından İstanbulda boğazdan geçen gemiler Ağrı dağına tırmanan dağcılar seyredilebilir.. Yılda 50 milyon turist getirir.
  Nasıl yapılar. temel prensip Helyum balonlarının yada zeplinlerin kumaşlarının 2 mm kalınlıkta karbon nano tüple kaplanmasıdır. 2 cm çelike eş sağlamlıkta her hava koşuluna dayanıklı uçabilen bloklar elde edilir. Üst üste kule vinç gibi eklenir. Yere çelik kablolarla sabitlenir. Ürettiği enerji tuz gölünde İstabulun yerine geçecek şehir kurulur. 25 yıl süren inşaat ile Mühendisler kazanır.

 8. Merhabalar konuya tam hakim değilim ben ortaokul mevzunuyum nükler reaktörlerle ilgili bilgim yok ama nüklerin insan için faydası olduğu kadar zararı tehtidide söz konusu olduğunun bilincindeyim hayatın kendisi tehtid bunu kabul ediyorum fakat nüklerin yarın felaketlere yol açabileceğini de düşünüyorum yani söyliyeceğim çok basit nüklere bulaşmadan farklı yollardan enerji açığı teknolojide savunma sanayi güvenlik gibi özellikle amerika ve rusyanin uzay araçlarının nüklerle çalıştığını biliyorum bunlar için elbette gereklidir mutlaka çünkü başka alternatif olsaydı akıllı gelişmiş ülkeler kullanırdı ama yine de nükler insanlar için tehtid bu tehtidten nasıl kurunabiliriz? ülkemizde ihamallerin söz konusu olduğunun farkıdayız hepimiz.Geçen yıl akkuyu nükler projenin başına ilahiyattan sorumlu birinin atandığını duydum dolayısıyla ben bir insan olarak nüklere karşıyım çünkü haklı nedenlerim var kendimi güvende hiisetmiyorum ve bir vatandaş olarak bunun olmaması gerektiğinin düşüncesindeyim bunun için yorumunuzu merak etmekteyim selam ve sevgilerimle..
  açıklamalar için teşekkürler.

  • Tabi ki nükleer tehdittir. Nükleere bakış açınız global ise tehdit olduğu doğru. Fakat Türkiye’nin enerji talebi artmaktadır. Yani Türkiye kısa zamanda daha çok enerji üretmesi gerekecektir. Ayrıca bu iş kolay iş değil. Bu tip santrallere liyakatsizlik sökmez. Yetkili mühendis ve teknikerler eğitim almış kişiler olacaktır. Çevreye etkisi olarak sızıntı olmadığı sürece bir sıkıntı olmaz.Nükleer sızıntı ise doğal afetler veya insan tabanlı olabilir. Fukushima nükleer kazasına bakabilirsiniz. Teknoloji gelişiyor ve santraller daha güvenli hale geliyor. Ama sonuç olarak Türkiye’nin nükleer santrale ihtiyacı var.

 9. Bu ağırlıkları, kireçtaşı topoğrafik yapısı kaldırmaz. Kaldıramaz. Taşıyamaz. Kaldıki; Akkuyu’nun coğrafyası na bakıldığında devasa açık-gizli obrukların (cennet- cehennem gibi), her yerlerde olduğu açıktır. en son bulunan örnek ise Gilindire Mağarası (aynalı Göl). Kireç taşı (kalker) suda erir, Devasa boşluklar üretir, Çöker, cennet-cehennem olur veya çökmez astım-gilindire mağarası olur. Sen Şimdi Böyle Bir Topoğrafik Yapıya Yukardaki gibi Ağırlıklarla Çökersen sorunlar meydana gelir. Ben Nükleer santrale karşı değilim, Yerine karşıyım…

 10. Çok faydalı ve anlayacağımız dilden olmuş. Emeğinize sağlık teşekkürler. İyi çalışmalar.

 11. Keske iki hafta önce bu yaziya denk gelseydim sunumuma büyük katkı saģlayacagindan hic süphem olmazdi :) güzel yazi

 12. gerçekten çok yararlı bir yazı herkesin okumasını tavsiye ediyorum nükleer enerji santralleri hakkında her ayrıntıyı öğrendim.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.

robotzade Yazar Ol arıcılık malzemeleri

Yeni Yazılar

Hepimizin Uyması Gereken Tolstoy Kuralları

Herkesin kitaplığında yer alması gereken, kitapları ile kendi benliğimizi sorgulatan, Dostoyevski’nin Bir Yazarın Günlüğü kitabında kendisi için deha olduğunu ve olağan üstü yüksek sanat...

CBD Yağı Nedir, CBD Yağı Faydaları

2019 yılında hiçbir bileşik, pazarını CBD kadar genişketmedi. Kendirgillerin bu üyesi, yılın en çok ürün çeşitliliğine sahip bitkisi oldu: Sudan yeni nesil kahveye, jöle...

Ses Dalgası Nedir

Ses; katı, sıvı ve gazların içindeki parçacıklardan geçen titreşimler sonucu oluşur. Bu titreşimler ses dalgaları oluşturur ve bu dalgalar kulağınıza eriştiğinde beyniniz tarafından ses...

Türkiye’nin Deprem Gerçeği Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği

24 Ocak 2020'de Elazığ'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 41 kişi hayatını kaybetti 1607 kişi ise yaralandı....

Mühendislik Maaşları

İşlem Mühendisliği Maaşları

Her şirketin kendine göre bir maaş politikası vardır. Maaş politikası belirlenirken, yazılı kanunlar, kişinin iş performansı dikkate alınır. İşlem mühendisi; hastane, banka, belediye de...

Elektrik Teknikeri Maaşları

Elektrik teknikeri ne iş yapar? Elektrik tesisatı işlerinde cihazların çizilen projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlayan, işletmelerdeki gerilim hatlarında oluşan arızaların takibini yapan, bu arızalarla...

Nükleer Enerji Mühendisliği Maaşları

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda nükleer enerji mühendisliği maaşları hakkında internetten araştırarak bulduğum bilgileri sizlerle paylaşacağım. Nükleer enerji mühendisliği; atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda ortaya çıkan...

Akademisyen Maaşları

Akademisyen maaşları üniversitenin akademisyen ile yapmış olduğu özel anlaşmalara da bağlı olarak değişebilir. Akademisyen dediğimiz de öğretim görevlileri, uzmanlar, müfettişler asistanlar, doçent ve Prof....