Ana SayfaEğitimTeknoloji Nedir ve Önemli Teknolojik Gelişmeler Nelerdir

Teknoloji Nedir ve Önemli Teknolojik Gelişmeler Nelerdir

Teknoloji kelimesi, yunanca “tekno-logia” kelimesinden gelmektedir. Kelime olarak incelendiğinde; “tehnikos” ustalık, teknik olarak işlem yapma, “logia” ise sanat, bilim, bilgi, beceri anlamlarına gelmektedir [1].

Teknoloji kelimesinin tanım olarak birçok çeşidinin olduğunu söylemek mümkündür. Değişik perspektiflerden yapılmış tanımlar içerisinden popüler olanlarını söyleyecek olursak şu tanımları örnek olarak verebiliriz; [1,2]

Baykara’ ya göre teknoloji; “Genelde endüstriyel süreçlerde kullanılan ancak bunun yanında hemen hemen tüm etkinliklere uyarlanabilen ve her türlü üretim maddesinin elde edilebilmesi için kullanılan bilgi bütünüdür.”

Ayhan’ a göre ise teknoloji; “Ticari bir değer elde etmek için gerçekleştirilen bilimsel uygulamalardır.”

teknoloji kavramının temel bileşenleri
şekil 1. teknoloji kavramının temel bileşenleri

Teknolojinin oluşumu ve gelişimi için gerekli temel bileşenler; Know-How (Yapabilme bilgisi), teknikler, bilimsel prensipler, donanım ve organizasyon kavramlarından oluşmaktadır [3] (Şekil-1). Aşağıda şematik olarak gösterilen bu temel bileşenler teknolojinin meydana gelmesi ve geliştirilmesindeki en önemli hususlardır.

İçerisinde birçok bilim dalını bulunduran teknoloji kavramı, ülkelerin refah seviyesiyle de direkt alakalı olabilmektedir. Yakın geçmişte hayatımıza etki eden teknolojik gelişmelere bakacak olursak; otomobil ve cep telefonlarını örnek olarak gösterebiliriz. Teknolojide yaşanan bu gelişimler insan yaşantısında büyük kolaylık sağladığı ise hepimizin malumudur. Ulaşımda süreleri önemli ölçüde kısaltan otomobiller ve anlık iletişim ve daha fazlasına imkân tanıyan cep telefonlarının hayatımızda önemli bir yer tuttuğu gerçektir. Tüm bunların yanında yararlı olarak sayabileceğimiz bu teknolojik gelişmelerin insanlar üzerinde olumsuz etkileri de mevcut olabilmektedir. Bu etkiler, otomobillerde çevre ve doğayı kirletmede, cep telefonlarında ise insan sağlığını tehdit ederek kendini göstermektedir.

Teknolojinin gelişiminde temel olarak merak ve yüksek hayal gücü vardır. Örneğin otomobiller hayal gücüyle bir eğlence aracı olarak düşünülmüş ve nihayetinde de üretilmiştir. Otomobile olan ihtiyaç ise sonrasında doğmuştur [4]. Şunu da söylememiz gerekir ki insanların gereksinimlerine paralellik gösteren çalışmalar/icatlar da bu teknolojik gelişime katkıda bulunabilir.

Mevcut olan teknolojik gelişmelerden hangisinin daha önemli olduğuyla alakalı ortak bir kanı olmamakla birlikte bilim adamlarının görüşleri esas alınarak ortaya çıkarılan tablo aşağıdaki gibidir.

Teknolojik Gelişmeler Nelerdir

1 Matbaa ve Basım
2 Ayna
3 Elektrik Motorunun Kullanılmaya Başlanması
4 Telekomünikasyon Teknolojisinin Optik Telgrafla Başlaması, Telefon ve Cep

Telefonuna Uzanan Süreç

5 Tarımsal Üretimi Başlatan Saban
6 Otto Von Guericke’nin Statik Elektrik Makinası
7 Organize Bilim: Bilimsel Dergi ve Yayınların Basımı
8 Elektriğin Kullanılması ve Elektrik Işığı
9 Aspirin
10 Bütün Fen Bilimleri, İktisat ve Matematiğin kurulması
11 Havacılık Teknolojileri ve Uzay Yolculuğu
12 Üniversitelerin Kurulması
13 Kuantum Teorisi
14 Televizyon
15 İlaçların Üretilmesi
16 Genetik Dizi Analizi ve Genetik Mühendisliği
17 Taşınabilen Enerji Paketi Batarya
18 Silah
19 Internet
20 Atom Bombası
21 Fiziksel ve Psikolojik Buluş Olarak Müzik
22 Kimyada Destilasyon Süreci
23 Tıpta Anestezi Uygulamaların Başlaması
24 Kağıt Üretimi
25 İklim Modellemesinde Bilgisayarların Kullanılması
26 Savaşlarda Önemli Yer Tutan Atların Evcilleştirilmesi
27 Gözlük, Teleskop, Mikroskop ve Birçok Analiz Cihazının Geliştirilmesini Sağlayan Mercekler
28 Diferansiyel ve İntegral Hesaplar
29 Bilgisayarların ilk Prototipi Olan Universal Turing Makinesi ve Bilgisayar
30 Transistor Üretimi
31 Hiçbir şey

Tablo-1 Önemli Teknolojik Buluşlar Üzerine Görüşler [1]

Geçmişten günümüze kadar yaşanmış olan önemli buluşların birçoğunda bireysel çaba ve özverinin olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Tabi üniversite ve bilim yuvası diyebileceğimiz kurum kuruluşların buna katkısı da yadsınamaz ölçüde fazladır. Buralarda yapılan çalışmalar teknolojik gelişmelerin de habercisi niteliğinde olmaktadır.

Özetle bu yazıda; “Teknoloji” kelimesinin hangi kelimelerden türetildiğine ve ne anlama geldiğinden bahsedip, oluşumu/gelişimindeki temel bileşenlerin neler olduğuna dikkat çektik ve tablo halinde de görselleştirmiş olduk. Devamında ise çeşitli bilim adamları esas alınarak hazırlanmış olan önemli teknolojik buluşları bir tabloda toplayıp alt alta sıraladık. Bu buluşları yapan bilim adamlarının ülkelerine sağladıkları fayda oldukça önemlidir. Çünkü kendi teknolojisini üreten ülkeler başka ülkelere bağımlı olmayacaktır. Bunun sonucunda ise ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamanın yanı sıra teknolojik bağımsızlık da elde edilmiş olacaktır. Teknoloji geliştirmeyle alakalı olarak Ord.Prof.Dr. Cahit Arf söylemiş olduğu şu söz de yeterince açıktır;

“Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler.”

KAYNAKLAR

  1. AYHAN, Ahmet. Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2002.
  2. BAYKARA, Tarık. 21nci Yüzyılda Teknoloji ve Teknoloji Yönetimi, Ankara, TÜBITAK MAM, Alp Yayıncılık ve Matbaacılık, 2006.
  3. ERDAL, Murat. Yüksek Teknoloji ve Bilişim Pazarlaması, İstanbul, Filiz Kitapevi, 2003.
  4. BASALLA, George (1988). Teknolojinin Evrimi (12.Basım) (Çev. Cem SOYDEMIR), Ankara, Semih Ofset, 2004.
Eyüp Özkan
Eyüp Özkan
Merhaba, Ben Eyüp Özkan. Elektronik ve Haberleşme Mühendisiyim. Temel elektronik bilgimi meslek lisesi ve meslek yüksekokulundan mezun olarak kazandım. Devamında da mühendislik ve işletme fakültelerini bitirdim. Mühendis Beyinler ailesinde bugüne kadar edindiğim bilgi ve tecrübeleri sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. LinkedIn linkedin.com/in/eyupozkan Twitter twitter.com/eyupozkan
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?