Yapılarda Güneş Sistemleri

978
Yapılarda Güneş Sistemleri

Endüstrileşme sürecine bağlı olarak her sektörde gereksinim duyulan enerji miktarı gün geçtikçe artmaktadır. İnşaat sektöründe artan enerji talebini karşılamak için günümüzde yenilenemeyen fosil kaynaklı kömür, petrol, doğalgaz gibi sınırlı rezervleri olan kaynaklar sıklıkla kullanılmakta, böylece çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. İnşaat sektöründe çevre kirliliğini önlemek için sürdürülebilir, düşük maliyetli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması küresel ölçekte büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi sonu olmayan bir enerji türüdür.

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında binaların tasarım ve işletmesinde alınacak önlemlerin öneminin ne kadar büyük olduğu belirlidir. Enerji bakımından verimli bölge de yaşıyor olmamız avantajdır ve bu avantajı kullanmamız gerekmektedir. Yetkililerde bu verimliliği artırmak adına toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi üzerinde durmaktadır.

Tasarım açısından binalarda enerji kullanmanın iki yolu vardır. Birincisi kurulacak olan tesisin çatı üzerine yerleştirilerek yapılması,diğeri ise yapının dış cephe yüzeyi üzerine kaplanmasıdır. Bunlar arasında hangisinin elverişli olduğuna karar aşamasında aşağıda etkenler göz önüne alınarak karar verilir.

Yapılarda Güneş

Enerji yapı tasarımı sürecinde etkili olan parametreler yapının konumu, yapı aralıkları, yapı nın yönlendirilişi, yapı formu, yapı kabuğu, doğal havalandırma düzeni olarak sınıflandırılabilir.

Nitekim kurulu oldukları yapıda kullandıktan arta kalan elektrik enerjisinin fazlasını şebekeye vererek satışı veya diğer yapıların enerjisi olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca yapıların kullanım ömürlerinin de ortalama 25-30 yıl olduklarını da göz önüne alırsak yapıya kurulacak olan güneş panellerinin de ortalama 25-30 yıllık ömürleri ile neredeyse birebir örtüşmektedir.

Avantajları;

Türkiye’de enerji etkin binaların tasarlanmasında güneş enerjisinden yararlanarak enerji maliyetleri azaltılabilir ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanabilir. Ancak Türkiye inşaat sektöründe güneş enerjisi sistemlerinden yeterince yararlanılmadığı gözlenmektedir. İlk yatırım maliyetlerinin yüksekliği açısından inşaat sektörü uzak durmaktaktadır. Bu yatırımların sağlanabilmesi için yeterli devlet teşviki sağlanması, ilgili yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi ile söz konusu sistemlerin yaygın olarak aktarılması gerekmektedir. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak bu yatırımlar konusuna eğitim programlarında daha çok yer verilmelidir.

1 Yorum

  1. Binaların yaşları artık en az 50 yıl değerine ulaşmıştır. Bu yüzden güneş enerjisi panenllerinin 25-30 yılda değiştirilmesi birden fazla kez değiştirilmiş olacaktır. Tabi, maddi bir zararının olmama ihtimali çok yüksektir eğer güneş panellerinin yenilenmesi için bir bütçe ayrılırsa. Bunu eklemek istedim. Ama Yazı müthiş olmuş teşekkürler.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.