Yapılarda Güneş Sistemleri

Endüstrileşme sürecine bağlı olarak her sektörde gereksinim duyulan enerji miktarı gün geçtikçe artmaktadır. İnşaat sektöründe artan enerji talebini karşılamak için günümüzde yenilenemeyen fosil kaynaklı kömür, petrol, doğalgaz gibi sınırlı rezervleri olan kaynaklar sıklıkla kullanılmakta, böylece çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. İnşaat sektöründe çevre kirliliğini önlemek için sürdürülebilir, düşük maliyetli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması küresel ölçekte büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi sonu olmayan bir enerji türüdür.

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında binaların tasarım ve işletmesinde alınacak önlemlerin öneminin ne kadar büyük olduğu belirlidir. Enerji bakımından verimli bölge de yaşıyor olmamız avantajdır ve bu avantajı kullanmamız gerekmektedir. Yetkililerde bu verimliliği artırmak adına toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi üzerinde durmaktadır.

Tasarım açısından binalarda enerji kullanmanın iki yolu vardır. Birincisi kurulacak olan tesisin çatı üzerine yerleştirilerek yapılması,diğeri ise yapının dış cephe yüzeyi üzerine kaplanmasıdır. Bunlar arasında hangisinin elverişli olduğuna karar aşamasında aşağıda etkenler göz önüne alınarak karar verilir.

yapılarda güneş

Enerji yapı tasarımı sürecinde etkili olan parametreler yapının konumu, yapı aralıkları, yapı nın yönlendirilişi, yapı formu, yapı kabuğu, doğal havalandırma düzeni olarak sınıflandırılabilir.

Nitekim kurulu oldukları yapıda kullandıktan arta kalan elektrik enerjisinin fazlasını şebekeye vererek satışı veya diğer yapıların enerjisi olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca yapıların kullanım ömürlerinin de ortalama 25-30 yıl olduklarını da göz önüne alırsak yapıya kurulacak olan güneş panellerinin de ortalama 25-30 yıllık ömürleri ile neredeyse birebir örtüşmektedir.

Avantajları;

Türkiye’de enerji etkin binaların tasarlanmasında güneş enerjisinden yararlanarak enerji maliyetleri azaltılabilir ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanabilir. Ancak Türkiye inşaat sektöründe güneş enerjisi sistemlerinden yeterince yararlanılmadığı gözlenmektedir. İlk yatırım maliyetlerinin yüksekliği açısından inşaat sektörü uzak durmaktaktadır. Bu yatırımların sağlanabilmesi için yeterli devlet teşviki sağlanması, ilgili yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi ile söz konusu sistemlerin yaygın olarak aktarılması gerekmektedir. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak bu yatırımlar konusuna eğitim programlarında daha çok yer verilmelidir.

Semih Rüstem ÇALAPKULU
Semih Rüstem ÇALAPKULU
2001 yılında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü mezun olup, Makina Mühendisi lisans programını tamamlamıştır. Evli, Dilara ve Furkan isimli iki dünya tatlısı çocuğu var. Meslek hayatına sırasıyla; Aydın Grup, Ciner Grup ve 2006 yılından itibaren Kuzu Grup’ta Mekanik Grup Şefi olarak, çalışma hayatına devam etmektedir. Kuzu Grup, 1943’ten bu yana 500’ün üzerinde projeye imza atarak, 100.000’den fazla konut, hastane, okul, avm, arıtma tesisleri vs. teslim etmiştir. 2006 yılından itibaren, 15 yıllık Kuzu Grubundaki çalışma hayatında; İnşaat sektöründe, toplamda 12.000 adet konutta, okul, otel, avm ve hastane işlerinin bulunduğu 15 adet ayrı projenin farklı zaman dilimlerinde yer alma şansı almıştır. Güncel olarak devam ettiğim projesi ise; SeaPearl Ataköy projesi dört etap olup: 1. ve 2. Etabı Ultra Lüks Konut, 3.etap Otel, 4. Etabını ise Hastane oluşmaktadır. Mekanik tesisatta, global anlamda bu projelerle, uluslararası standartlar konusunda ciddi anlamda tecrübesine katkı sağlamıştır.

1 Yorum

Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Arıcılık Malzemeleri

Yeni Yazılar

Mühendislik Maaşları

Bunları Gördünüz mü?