2 Sayısı Asal Mıdır

3
22
2 asal sayı mı

Bir tamsayının başka tamsayılara bölünme imkanı olupta bölünememesinden dolayı ortaya çıkan tek başına takılan sayılar asal sayılardır. Mesela 3,5,7… Bu sayılardan küçük tamsayılarda mevcut fakat onlara bölündüğünde bir tamsayı vermez. Mesela 7 sayısını 6 ya, 5 e, 4 e, 3 e ve hatta 2 ye bölemeyiz. 7 ye ve 1 e bölebiliriz. Bundan dolayı asal bir sayıdır. 1 in asallığıda aslında tartışmaya açık bir kavramdır. Lakin kendiside ve tanımdaki bir sayısıda aynı olduğu için asal kabul edilmez.

Gelelim 2 ye. 2 kanaatimce asal sayı değildir. Çünkü 2 den küçük bir tek tamsayı (sıfıra bölünen sayılar tanımsızlık içerdiği için bu tamsayıyı bu kavramda dışlamış bulunuyorum) ve bölünebilecek bir tane tamsayı vardır, oda tanımdaki bir sayıdır. Sonuçta 2, kendisine ve 1 e bölündüğünden asal kabul edilir ama bu yanlıştır. 2 sayısı zaten başka tamsayılara bölünemez. Bu asallıktanda öte bir kavram doğurur. 2 sayısına asal sayı demek mantığa aykırıdır!!!

2 Sayısının asal olması mantıksız

Bir sayının asallığı kendisi ve 1 e bölünebilmekle tanımlanır, başka tam sayıya bölünemez yani. Ama 2 den küçük , 2 yi tehdit eden zaten bir tamsayı yoktur. 2 yalnızca bir sayıdır. Asal değildir!!! Eğer 2 ye asal sayı dersek, asal sayılara haksızlık etmiş oluruz!!! En fazla bu sayıya “mecburi asal” “doğal asal” “zorunlu asal” gibi tabirlerde bulunabiliriz.

(aslında gözden kaçan bir ortaklık vardır asallar arasında, bunlar herbirinden küçük ve 1 den büyük tamsayıları içlerinde barındırırlar. Oysaki “2” bu ortaklığa uymaz. Sonsuzluk deryasında 2 nin böyle birşey yapıp asal olması bütün asallara hakarettir)

Asal sayılar ile ilgili olan diğer yazımı bu linkten okuyabilirsiniz; asal sayılar ve asal sayıların gizemi

3 Yorum

  1. 2 ye yapılan bu haksızlığa bütün benliğimle karşı çıkıp bu yazınızdan dolayı sizi kınıyorum :)

    2 dediğimiz sayı babasının parasıyla gelmedi o noktaya çalıştı çabaladı…

    2 asallık bir kenara asil bir sayıdır. bölünmez bir bütündür o. Onu bölmek bölmeye çalışmak büyük bir hata ve adiliktir.

    sevgilerle iyi günler

  2. Teoride kesinlikle asaldır.Tek sorun tek çift asal sayı olması bu istisna ise onu “mecburi asal” “doğal asal” “zorunlu asal” şeklinde adlandırılmasına neden olmaz.Asal ise asaldır yani.

Düşünceleriniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu buraya yazınız.
Lütfen isminizi buraya yazını.