Ana Sayfa Eğitim

Eğitim

İnsan Hakları Beyannamesi Nedir

İnsan Hakları Nedir? İnsan hakkı bir bireyin dil, din, ırk soy, yaş, cinsiyet, düşünce, renk, toplumsal aidiyet gibi unsurlara bakılmaksızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kanun...

Yevmiye Nedir

İnşaat sektörü, ülkelerde diğer tüm sektörlerle de ilişkili olması açısından genel olarak ekonominin lokomotifi olarak adlandırılan en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü inşaat sektörü...

Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar

Elektronik mühendisliği olmak için üniversitelerin 4 yıllık bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteye ise Üniversite giriş sınavlarından yeterli puanı alan kimseler girebilmektedir. Yeterli puanı alıp...

Elektronik Bankacılık Nedir

Elektronik bankacılık, banka hesabınıza kolay ve güvenli bir şekilde 24 saat ve haftada 7 gün erişebilmenizi sağlayan çevrimiçi bankacılık amaçları için tasarlanmış etkili bir...

Sertifikalı Eğitimler Ne İşe Yarar

Sertifika programı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri, YÖK gibi kurumlar insanlara mesleki eğitim verir. Alınan eğitimi başarıyla bitirenler diploma alarak, meslek sahibi olurlar. Diploma...

Kütle Merkezi Nasıl Hesaplanır

Astronomi biliminde kütle merkezi, gezegenlerin durumu için çok önemli bir konsepttir. Bu kavram farklı kütlenin iki cismi arasında bir "dengeleme noktası" olarak düşünülebilir. Her zaman iki...

Modern Astronomi Nedir

İnsanlığın ilk yıllarında astronomi yön bulmak, zamanı belirlemek ve benzeri nedenlerle kullanılmaya başlanmıştır. Yani anlayacağınız üzere gündelik hayatı kolaylaştırmak ve ufak şeyler dışında bir...

Lisans Sonrası Doktora Eğitimi

Lisans eğitiminin ardından doğrudan bir doktora programına yerleşmek için ciddi bir performans sergilemeniz gerekmektedir. Lisans eğitim programı sonrasında doktora eğitimine başlamanın resmi ismi bütünleşik...

Organize Sanayi Bölgesi Nedir

Dünyada sanayileşmenin, İkinci Dünya savaşı ile birlikte ön plana çıktığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşının verdiği kayıpları örtmek isteyen ülkeler sanayileşme yolunu tercih etmişlerdir. Türkiye'de...

Sanayi ve Ticaret Arasındaki İlişki

Sanayi ve ticaret, günlük kullanımla birlikte anılan iki kelime olduğu gibi ekonomik alanda da birbirleriyle organik ve teknik olarak bağlıdırlar. Öncelikle sanayi deyince üretmek,...

Matbaa Ne Zaman Bulundu

Matbaanın icadı; matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiş olup, kullanımı ilk kez Uzak Doğu’da başlamıştır. Avrupa’da Hollanda da matbaacılık merkezi kabul edilip matbaacılık gelişmiş...

Dünya Üzerindeki Okyanuslar

Dünya'mız kara ve denizlerden oluşmaktadır. Dünya üzerinde sürekli yenilenen bilgiler ışığında ve bilinen kısmıyla %28'lik kara bölümünde 7 kıta bulunmaktadır. Bu kıtalar büyüklüklerine göre...

Muvafakatname Nedir

Arapça olan kelime bir konu hakkında yeterli bilgi ve sorumluluğa sahip olmak demektir. Birçok alanda muvafakatnameye ihtiyaç duyulur. Muvafakatname günümüz şartlarında kişinin hak ve...

Eğitimde Velinin Önemi

Bu yazımda eski bir eğitici olarak ülkemizde bulunan eğitim sorunlarının velilerle alakalı olan kısmında yaptığım bazı gözlemlerden bahsedeceğim. Öncelikle herkes için kendi çocuğu önemlidir. Onun...
koseni-sec-yazar-ol

Yeni Yazılar

Termik Santrallerde Atık Miktarı 26,1 Milyon Tona Ulaştı!

Türkiye genelindeki kurulu gücü 100 megawatt ve üzeri olan tüm faal termik santrallerde 2018 yılında biriken atık miktarı 26,1 milyon tona ulaştı. Türkiye İstatistik...

Hastalıkların Üstesinden Gelmemizi Sağlayabilecek 5 Hayvan

Hayvanların birçoğundan daha uzun ömürlüyüz ve tıptaki ilerleme, beslenmedeki ve hijyendeki iyileşme sayesinde yaşam beklentimiz artmaya devam ediyor. Ancak hastalıklara ve yaşlanmaya karşı verdiğimiz...

Termodinamik Döngü Nedir

Tipik bir termodinamik döngü, ısı ve iş aktaran bir dizi termodinamik süreçten oluşur. Birçok termodinamik döngü tipi vardır; Isı tekniği bunlara örnek olarak verilebilir....

Atomlar Birbirine Nasıl Bağlanır

Atomlar bazen diğer atomlarla bağ kurarlar, bizim molekül veya bileşik diye adlandırdığımız ilişkilerin oluşmasına olanak verirler. Bu bağlar bazen uzun ömürlü olur ya da...